Styret i NSP AS

Odd Kjell Sjøvik ( formann)

 

Leif Hofseth

 

Jakob Blom

Leif Kjetill Gjendemsjø (nestformann)


Odd Næss

 

Oddvar Hamre