Aktuelt

Emisjon i NSP AS

Det er sendt ut brev til alle aksjonærer i dag ( 17.juni) med invitasjon om å delta i en ny emisjon for å styrke kapitalen. Selskapet planlegger å bygge opp en tilapia fiskefarm i Kenya.
vi kommer tilbake til mer om saken.